Co to jest AAFCO?

Co to jest AAFCO? 

  Stowarzyszenia Amerykańskich Urzędników Kontroli RSS -AAFCO. Jest dobrowolnym zrzeszeniem członków lokalnych, agencji odpowiedzialnych za prawa do regulacji sprzedaży i dystrybucji pasz i środków narkotyków zwierząt stanowych i federalnych.

Cel i funkcje AAFCO . Chociaż AAFCO nie ma statusu organu regulacyjnego stowarzyszenie stanowi forum dla członkostwa i reprezentacji przemysłu. Ich działalności przyświecają osiągnąć trzy główne cele:

  1. Zapewnić ochronę interesów konsumentów
  2. Zapewnić ochronę zdrowia zwierząt i ludzi
  3. Zapewnić równowagę i  uporządkować  branżę pasz dla zwierząt

Cele te osiągane są poprzez rozwijanie i wdrażanie jednolitego i sprawiedliwego prawa, przepisów, norm, definicji , zasad egzekwowania regulacji produkcji, dystrybucji i sprzedaży pasz dla zwierząt. AAFCO publikuje wytyczne w kwestiach dotyczących składów karm, terminologii specjalistycznej i ich etykietowania. AAFCO nie ma ustawowych kompetencji do regulowania produkcji karm, jedynie raczej egzekwuje naruszenia. AAFCO nie reguluje, nie testuje. AAFCO ustanawia standardy żywieniowe dla kompletnych i zrównoważonych karm dla zwierząt domowych. Większość państw przestrzega przepisów AAFCO Producenci karm stosują się do norm AAFCO dostrzegając w nich kompetencję członków stowarzyszenia.

AAFCO normy